วัฒนธรรมการสัก Archive

การเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของรอยสักในอดีตกับปัจจุบัน

รอยสักในสมัยโบราณนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อความสวยงาม แต่จะเน้นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ ความมีมนตร์ขลังของคาถาอาคม เพราะฉะนั้นลวดลายหรือภาพที่สักลงไปจึงเป็นพวกตัวอักษร อักขระ คาถา หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่า ยันต์ ซึ่งให้ความหมายในเชิงของความศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ และไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความงามเป็นประเด็นสำคัญ จากรอยสักเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในอดีตมาถึงยุคปัจจุบันที่ความหมายของรอยสักเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นศิลปะมากขึ้น จากรอยสักที่เป็นไปตามประเพณี ความเชื่อ เริ่มกลายมาเป็นงานศิลปะบนร่างกาย เริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอบสนองความต้องการของตัวผู้สักมากขึ้น เริ่มกลายเป็นธุรกิจสร้างรายได้
Author: editor257 Date: May 19, 2019