Monthly Archive:: July 2019

สิ่งที่ควรรู้แล้วทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจไปสัก

วัยรุ่นหลาย ๆ คนเห็นคนอื่นมีรอยสักเท่ ๆ แนว ๆ กันก็อยากจะไปสักบ้าง แต่ไม่ได้ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจก่อนที่จะไปสักทำให้เกิดสิ่งที่ผิดพลาดมากมายและไม่พอใจในรอยสักของตนเอง จนต้องลงทุนไปสักทับ สักแก้ลายกันใหม่อย่างเช่น ไปสักลายที่เราไม่ได้ชอบหรือต้องการให้มันอยู่บนร่างกายเราจริง ๆ หรือสักผิดตำแหน่งทำให้รูปภาพหรือรอยสักไม่สมดุลกับพื้นที่นั้น ๆ และบางคนเลือกลายหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมกับช่างที่ไปสักเช่น ช่างถนัดงานแนว
Author: editor257 Date: Jul 5, 2019