Monthly Archive:: January 2024

ผิวหนังเหมือนผืนผ้าใบ: เผยรอยสักที่แพงที่สุดในโลก

ในขอบเขตของศิลปะบนเรือนร่าง รอยสักทำหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวส่วนตัว ความหลงใหล และความมีศิลปะอันทรงพลัง อย่างไรก็ตาม บุคคลบางคนได้ยกระดับการแสดงออกในรูปแบบนี้ขึ้นไปอีก โดยประดับร่างกายด้วยรอยสักที่มาพร้อมกับป้ายราคาที่สูงเกินไป เข้าร่วมกับเราในขณะที่เราเปิดเผยรอยสักที่แพงที่สุดในโลก ซึ่งศิลปะมาพบกับความมั่งคั่งด้วยหมึก ซึ่งถึงแม้เงิน 56,000 บาทอาจจะไม่มากพอจะสักลายแบบนี้ แต่ก็สามารถทำอะไรได้อีกมากครัย รอยสักเพชรมูลค่า 924,000 ดอลลาร์
Author: editor257 Date: Jan 9, 2024