JAPANESE TATTOO รอยสักสไตล์ยากูซ่าของประเทศญี่ปุ่น

รอยสักของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความสวยงามอย่างยิ่งและจัดว่าเป็นรอยสักอันดับต้นๆ ของโลกที่ผู้คนชื่นชอบและนิยมสักกัน และแน่นอนว่ารอยสักแนวญี่ปุ่นหรือที่เรียกติดปากกันว่ารอยสักแนวยากูซ่า ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรอยสักที่ได้รับความนิยมและรู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศไทยเรา เพราะในประเทศญี่ปุ่นนั้นนิยมสักกันในหมู่ของยากูซ่าเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่ง ลำดับขั้น และฐานะภายในกลุ่ม และถือว่าเป็นการทดสอบเรื่องของความอดทนก่อนที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มยากูซ่าอีกด้วย ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้สีสันที่สดใสสวยงามในการสักและมักจะใช้พื้นที่เต็มแผ่นหลังหรือสักให้เป็นลายต่อกันไปทั่วทั้งร่างกาย

นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสักในประเทศญี่ปุ่น พวกเขาสันนิษฐานว่ามีอายุราว ๆ 2,300 ปี ซึ่งแสดงว่ามีการสักมานานมากแล้วในประเทศญี่ปุ่น นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์คาดเดาว่าผู้ที่มีรอยสักในสมัยโบราณของประเทศญี่ปุ่นอาจจะหมายถึงผู้กล้าของเหล่าบรรดาทหารคล้าย ๆ กับการให้เกียรติ หรืออาจเป็นการแสดงถึงตำแหน่งทางการปกครองของทหารเหมือนกับการให้ยศในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าคนที่มีรอยสักนั้นถูกทำเครื่องหมายไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นนักโทษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อประจานและทำให้ง่ายต่อการระบุตัวตนและค้นหาที่อยู่อาศัยคล้าย ๆ กับการตีตราหรือการแบ่งชนชั้น รอยสักในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังไม่มีอารยธรรมในยุคที่มนุษย์ยังอาศัยกันเป็นชนเผ่าเร่ร่อนยกตัวอย่างเช่น ชนเผ่าไอนุ เป็นชนเผ่าโบราณที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ชนเผ่านี้นิยมสักกันในเพศหญิงเพื่อแสดงความเคารพต่อสามีหรือผู้ชายเช่น การสักลายไว้ที่ข้อมือหรือบริเวณมือเพื่อจะสื่อความหมายว่าหญิงผู้นั้นยินยอมที่จะรับใช้สามีและจะเสียสละทำงานเพื่อสามีไปตลอดชีวิต การสักในอดีตของญี่ปุ่นก่อให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้นของผู้คนในสังคมอย่างชัดเจน คนชนชั้นสูงจะไม่นิยมการสักและแทบจะทุกคนในกลุ่มชนชั้นสูงจะไม่มีรอยสักตามร่างกายเลยแม้แต่น้อย กลุ่มคนที่มีรอยสักส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกชนชั้นแรงงานหรือพวกสาวขายบริการและกลุ่มคนจนที่ไม่ค่อยมีการศึกษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการสักของญี่ปุ่นในอดีตมีอิทธิพลส่งผลต่อวัฒนธรรมการสักในปัจจุบันพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ในการสักอย่างเช่นพวกยากูซ่าที่สักไว้เพื่อบ่งบอกชนชั้นลำดับฐานะภายในกลุ่ม หรือว่าจะเป็นความหมายของลวดลายต่าง ๆ ในรอยสักอีกด้วย

ไม่ว่ารอยสักในอดีตของญี่ปุ่นจะมีไว้เพื่อยกย่องให้เกียรติเหล่าผู้กล้า ทหารหาญ หรือว่าจะมีไว้ประณามคนที่ทำผิด แบ่งแยกชนชั้น หรือแม้แต่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักที่มีให้สามีก็ตาม แต่เมื่อราว ๆ ปี พ.ศ. 2293 รอยสักในประเทศญี่ปุ่นได้รับความสนใจและนิยมชมชอบกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบโชกุนไปสู่ระบอบการปกครองในรูปแบบใหม่ เหล่าบรรดาผู้ชายในประเทศญี่ปุ่นหันมาสนใจและนิยมการสักมาก มีผู้คนคิดริเริ่มหรือสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ ๆ ที่สวยงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นจนกลายมาเป็น Japanese Tattoo อย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน